Loading…

Nüfus Cüzdanı/Pasaport İşlemleri

NÜFUS CÜZDANI / PASAPORT İŞLEMLERİ


Nüfus cüzdanları, adı, soyadı, doğum tarihi, doğum yeri gibi kişisel durum, evlenme, boşanma gibi medeni hal değişiklikleri, kadının çift soyadı taşımak istemesi, kullanımdan dolayı yıpranma, fotoğrafın cüzdan sahibine artık benzememesi ve T.C. Kimlik Numarası'nın kaydedilmesinin istenmesi gibi nedenlerle yenilenmektedir.

Yeni nüfus cüzdanının bizzat ilgiliye, vekil tayin etmişse vekiline, ergin değilse veli veya vasisine teslimi gerekmektedir. Diğer bir deyişle, yeni nüfus cüzdanının mutlaka temsilciliğimize gelerek şahsen veya vekâletnameyle yetkili kılınacak kişi tarafından teslim alınması gerekmektedir.

Temsilciliklerimizin bilgisayar sisteminde İçişleri Bakanlığı’nın nüfus kütük bilgilerinin bulunduğu veri tabanı arasında eşzamanlı bağlantı sağlanmış olduğundan, vatandaşlarımızın temsilciliklerimize şahsi başvurularıyla aynı anda yeni nüfus cüzdanlarını almaları mümkündür. (Çevrimiçi olmayan Temsilciliklerde bu işlem geleneksel yöntemlerle yapılabilmekte ve vatandaşlarımızın başvuruları sonrasında bir süre beklemeleri gerekmektedir.)

Ebeveynler 18 yaşından küçük çocukları için başvuruda bulunabilirler. 18 yaşından büyüklerin şahsen müracaatı gerekir.

Evlilik birliğinin Türk mahkeme kararı ile son bulması halinde; ergin olmayan çocuğa ait nüfus cüzdanı velayete haiz olan anne veya babaya verilir. Anne ve baba boşanmış ise, anne veya babadan velayet sahibi olan, çocuğun nüfus cüzdanını almaya yetkilidir.

Yabancı yerel makamlar önünde evlenen Türk vatandaşlarının yeni nüfus cüzdanı başvurularının alınabilmesi için öncelikli olarak evlenme tescil işlemlerinin tamamlanması gereklidir.

 

 

 

 

 

A. KONSOLOSLUKTAN YENİ NÜFUS CÜZDAN almak için gereken belgeler:

1. Eskisi ile değişecekse, mevcut nüfus Cüzdanı ve fotokopisi.

2. Nüfus Cüzdanının kaybolduğunu gösteren yerel polis makamlarından alınacak polis raporu tercümesi

3. 8 adet fotoğraf

Not: Müracaatlar şahsen yapılacaktır

B. KONSOLOSLUKTAN YENİ PASAPORT almak için gereken belgeler:

1. Mevcut pasaport

2. 3 adet fotoğraf

3. Geçerli nüfus cüzdanı ve fotokopisi

4. 18 yaşından küçükler için, anne ve babanın muvafakatı, nüfus cüzdanların fotokopileri

5. Oturum belgesi ve fotokopisi

Not: Müracaatlar şahsen yapılacaktır

C. KONSOLOSLUKTAN KAYIP OLAN PASAPORT YERİNE PASAPORT almak için gereken belgeler:

1. Pasaportun kaybolduğunu gösteren yerel polis makamlarından alınacak polis raporu – tercümesi

2. 3 adet fotoğraf

3. Geçerli nüfus cüzdanı ve fotokopisi

4. 18 yaşından küçükler için, anne ve babanın muvafakatı,  nüfus cüzdanların fotokopileri

5. Oturum belgesi ve fotokopisi

Not: Müracaatlar şahsen yapılacaktır

Top