Loading…

Öğrenci İşlemleri

ÖĞRENCİ İŞLEMLERİ

Romanya'daki bir üniversitede öğrenci olmak için:


I.İLK ETAPTA ÖĞRENCİ OLMAK İÇİN ROMANYA EĞİTİM BALANLIĞI’NDAN KABUL MEKTUBU almak için gereken belgeler:

1. Lise Diploması – Apostilli, aslı ve noter tasdikli tercümesi

2. Transkript – Apostilli, aslı ve noter tasdikli tercümesi

3. Doğum Kayıt Örneği – Apostilli, aslı ve noter tasdikli tercümesi

4. Pasaport – fotokopisi

5. Doktor Raporu -  aslı ve noter tasdikli tercümesi

II. İKİNCİ ETAPTA TÜRKİYE’DEKİ ROMANYA KONSOLOSLUĞU’NDAN VİZE almak için gereken belgeler:

1. Kabul Mektubu (Letter of Acceptance) – aslı ve fotokopisi

2. Eğitim için yıllık ödeme edildiğine dahil makbuz – fotokopisi

3. Adli Sabıka Kaydı

4. Pasaport

5. Romanya’dan Ev Kontratı – aslı ve fotokopisi

6. Sağlık Sigorta Poliçesi

7. Banka Dekontu (en az 2000 dolar)

8. Vize ödemesi – 150 Dolar

 

 

 

 

 

 

III. ÜÇÜNCÜ ETAPTA OTURUM almak için gereken belgeler:

1. Pasaport – aslı ve fotokopisi

2. Kabul Mektubu (Letter of Acceptance) – aslı ve fotokopisi

3. Eğitim için yıllık ödeme edildiğine dahil Üniversiteden Belge (Adeverinta) – aslı

4. Banka Dekontu (en az 2000 Euro)

5. Ev Kontratı - - aslı ve fotokopisi

6. Doktor Raporu

7. Sosyal Sigorta Poliçesi (sadece 26 yaşını dolduran öğrenciler için)

8. 2 Fotoğraf

9. Ödemeler – 120 Euro (lei olarak – Trezorerie’ye ödenecek) ve 260 lei (C.E.C.’e ödenecek)

IV. ROMANYA’DAKİ BİR ÜNİVERSİTE’DE ÖĞRENCİLERİN KONSOLOSLUK KAYDI için:

1. Nüfus Cüzdanı ve Pasaport Fotokopileri

2. Kimlik Fotokopileri

3. Lise diploması

4. ÖSS Sınav Sonuç Belgesi

5. Tescil Belgesi (Varsa )

6. Not: durum Belgesi (Certificat) – tercümesi

7. Hazırlık sınıfından alınan Belge (Adeverinta) – tercümesi

8. Kabul Mektubu (Letter of Acceptance) – tercümesi

9. 3 adet vesikalık fotoğraf

Not: Müracaatlar şahsen yapılacaktır

Bize Sorun

Top