Loading…

Evcil Hayvan Getirilmesi


Türkiye’ye yolcunun beraberinde evcil hayvan getirmesi

Yurt dışından ülkemize yolcu beraberinde getirilecek ev ve süs hayvanla ticari olmayan
sevkiyatlarında aşağıda belirtilen şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

1- Yolcunun beraberinde olmak şartıyla, evcil hayvanlarından toplam 2 adet ( kedi, köpek, kuş) veya 10 adet akvaryum balığına izin verilmektedir. Kişi başına 2 adetten fazla hayvan
getirilemez.(süs balıklarında 10 adet)

2- Ülkemize Pitbuli Terrier, Japanase Tosa gibi tehlike arz eden hayvanlara ek. olarak Dogo)
Argentino, Fila Brasileiro ve bu ırkların melezlerinin girişi yasaklamnıştır.

3- Hayvanların kimliklendirilmesi igin kedi-köpeklerinde mikroçip, kanatlılarda ise ayağına
takılan numaralı halkaların bulunması gerekmektedir.

Yolcu beraberinde hayvanlara ait;
a)- Veteriner Sağlık Sertifikası,

b)- Kedi ve Köpekler için Pasaport veya Kimlik Belgesi olmalıdır.

- Kedi veya köpeklerin 3 aylıktan sonra kuduz aşısıyla mutlaka aşılanmış, ergin hayvanlarda
periyodik tekrarlarının uygulanmış olması gerekir. Bu aşılar pasaport veya kimlik belgesine
işlenmiş olmalıdır.

(Son kuduz aşılamasından en az 30 gün sonra kuduz antikor titrasyon testinin yapılması,
gerekmektedir. Kabul edilebilir anti-kuduz antikor titresine sahip oldugu pasaportunda veya
kimlik belgesinde belirtilen Ve kuduz hastalığına karşı aşılamaları düzenli aşılanan hayvanlar
için tekrar talep edilmemektedir.)

-Kedi veya Köpek 3 aydan küçük ise kuduz aşısı yapılmadığından ülkemize ya annesiyle
birlikte veya ilgili ülkenin resmi veterinerinin bu köpek veya kedi herhangi bir vahşi hayvanla
temas etmemiş ve aynı ortamda bulunmamıştır diye bir sağlık beyanında bulunması
gerekmetedir

—Kanatlı hayvanların http;//yasakli.gkgm.gov.tr/" adresinde Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı
(OIE) verilerine göre avian influenza nedeniyle kısıtlama olmayan bölgelerden gelmiş
olmalıdır.

4—Hayvanlar bulundugu ülkeden çıkmadan en fazla 2 önce o ülkenin yetkili veteriner
birimi tarafından kedi-köpekler için EK'te örneği verilen Veteriner Saglık Sertifikası mutlaka
düzenlenmelidir. Kanatlılar için belirlenmiş bir veteriner sağlık sertifikası modeli olmayıp
gönderici ülkenin yetkili resmi veteriner birimince düzenlenmiş sağlık sertifikası kabul
edilmektedir.

Bize Sorun

Top