Loading…

Romanya Vatandaşlığı Hizmetleri

Romanya Vatandaşlığı Soybağı Hizmetleri


Soy bağı ile kazanılan vatandaşlık

Soy bağı ile kazanılan vatandaşlık, çocuğun doğumu anında soy bağı ile bağlı bulunduğu Romanya vatandaşı olan ana, baba veya aile büyüklerinin vatandaşlığını kazanmasını ifade eder.

Soy bağı ile Romanya vatandaşlığının kazanılmasında; ana, baba veya aile büyüklerinin yalnız birinin, doğum anında Romanya vatandaşı olması yeterli olup diğerinin yabancı bir devlet vatandaşı olması Romanya vatandaşlığının kazanılmasına engel teşkil etmez.

Yetkili makam kararı ile Romanya vatandaşlığının kazanılması (1991/21 sayılı Kanunun 10.maddesine istinaden, Romanya doğumlu olup çeşitli nedenlerle Romanya vatandaşlığını kaybeden kişi ve 3. nesile kadar olan çocukları ve torunları tekrar Romanya vatandaşlığını kazanabilirler).

Romanya vatandaşlığını kazanmak isteyen bir yabancı, bu Kanunda belirtilen şartları taşıması halinde yetkili makam kararı ile Romanya vatandaşlığını kazanabilir. Ancak, aranan şartları taşımak vatandaşlığın kazanılmasında kişiye mutlak bir hak sağlamaz.

Başvuru için aranan şartlar

Romanya vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılarda;

a) Davranışlarıyla, eylemleriyle ve tutumuyla Romanya Devletine sadakat göstermek, Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak,

b) 18 yaşını doldurmuş olması,

c) İyi ahlak sahibi olmak ve yurtiçi ve/veya yurtdışında romen vatandaşı olmasına engel olan herhangi bir suçtan dolayı hüküm almamış olması, şartları aranır.

Bize Sorun

Top