Loading…

Sıkça Sorulan Sorular

Soru:
Çifte vatandaşların yabancı ülkede yaptıkları askerlik işlemleri Türkiye’de de geçerli midir?
Cevap
Yurtdışında doğmak ve ikamet etmek veya kanuni rüşt yaşından önce ikamet amacıyla yabancı bir ülkeye gitmek suretiyle bulunduğu ülke vatandaşlığını 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar kazananlardan, tabiiyetinde bulundukları yabancı ülkede askerlik yaptıklarını belgeleyenler askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılmaktadır. Çifte vatandaşların yurtdışındaki bazı ülkelerde yaptıkları askerlik veya sivil hizmet belgelerinin dış temsilciliğimize ibraz edilmesi halinde Türkiye’de askerlik hizmetini yapmış sayılmaktadırlar. Bu ülkeler Almanya, Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa (1979 ve daha genç doğumlular hariç), İsrail, İsviçre, Suriye, Norveç, Yunanistan ve karşılıklılık esasına bağlı olarak Tunus’tur.
Soru:
Çifte vatandaşlar dövizle askerlikten yararlanabilir mi?
Cevap
Dövizle askerlikten yararlanabilmek için oturma veya çalışma iznine sahip olarak yurtdışında en az 3 yıl (1095 işgünü) çalışmış olmak ve 5.112 Avro ödemek gereklidir. Dövizle askerlik başvurusu yapıldıktan sonraki süreden başlayarak terhis belgesi alınana kadar ( almaya hak kazandığı tarihe kadar ) geçecek sürede Türkiye'de 6 aydan fazla ikamet etmek dövizle askerlik başvurusunu geçersiz kılar.
Soru:
Yeni dövizle askerlik hizmeti yasası hangi tarihten itibaren geçerlidir?
Cevap
Yeni dövizle askerlik hizmeti yasası 15 Aralık 2011 tarihinden itibaren geçerlidir.
Soru:
Yabancı ülkede yapılmış ve Türkiye’de tescil edilmiş bir evliliğin sonlandırılması için ne yapmalıyım?
Cevap
Türkiye'de gerçekleşen boşanmalar evliliğin yapıldığı ülke makamlarına da bildirilmelidir. Evliliğin yapıldığı ülkede verilen boşanma kararlarının Türkiye’de de geçerli olabilmesi için Türk mahkemelerinde tenfiz davası (kararın tanınması) açılması gerekmektedir.
Soru:
Yabancı ülke mahkemelerince verilen boşanma kararlarının Türkiye`de tanıtılması (tenfiz) işlemi nasıl gerçekleştirilebilir?
Cevap
Yabancı bir ülkede boşanan bir Türk vatandaşının boşanma işleminin hukuken Türkiye’de de geçerli olabilmesi için yabancı ülke mahkemesinin aldığı boşanma kararının Türk mahkemelerinde de tanınması şarttır. Tanıma işlemi için Türkiye’deki yetkili mahkemede tenfiz davası açılması gerekmektedir. Tenfiz davası açmak isteyen vatandaşlarımız, davalarının takibi için Türkiye’de baroya kayıtlı bir avukatı yetkilendirebilirler. Yetkilendirme işlemi ilgili dış temsilciliğimizde veya Türkiye'de noterde düzenlenecek vekaletname yoluyla yapılabilmektedir.
Soru:
Yabancı uyruklular Türk Başkonsolosluklarında evlenebilir mi?
Cevap
Dış temsilciliklerimizde yalnızca Türk vatandaşlarının evlilik işlemleri yapılmaktadır (Taraflardan her ikisinin de sadece Türk vatandaşı olması şartı vardır. Ayrıca Avusturya, Danimarka, Finlandiya, İngiltere, İrlanda Cumhuriyeti, İsviçre, Arjantin, Şili, ve Avustralya dış temsilciliklerimizde evlendirme yetkisi vermemektedir).
Soru:
Pasaportumu kaybettim ve acilen Türkiye’ye gitmem gerekiyor. Ne yapmalıyım?
Cevap
Aşağıdaki belgelerle birlikte bağlı bulunduğunuz Konsolosluğa başvurmalısınız:
Nüfus cüzdanı,
Oturma izniniz varsa bağlı bulunduğunuz Yabancılar Dairesi’nden pasaportunuzun kaybolduğuna dair belge,
3 adet fotoğraf,
Pasaportunuzun nerede, ne zaman ve nasıl kaybolduğunu belirten dilekçe. Kayıp pasaportunuza yapılacak zayi işleminin tamamlanabilmesi için Türkiye'deki ilgili makamlarla yazışma yapılması gerekmektedir. Bu işlemler 2 ay sürebilmektedir. Bu süre içinde Türkiye seyahat etmek istediğiniz takdirde adınıza seyahat belgesi düzenlenmesi mümkündür. Türkiye’den tekrar yurtdışına çıkabilmeniz için ikamet ettiğiniz yerleşim yerinin bağlı olduğu İl Emniyet Müdürlüğü’ne başvurarak yeniden pasaport çıkartmanız gerekmektedir.
Soru:
18 yaşından küçükler pasaport alabilir mi?
Cevap
1 Haziran 2010 itibariyle uygulamaya giren yeni e-pasaportlarda anne veya babanın pasaportuna refakat olarak kayıt yapılmamaktadır. 18 yaşından küçüklerin kendilerine ait pasaport talep etmeleri halinde Türkiye’de ikamet ediyorlarsa bağlı bulundukları İl Emniyet Müdürlüğüne, yurtdışında ikamet ediyorlarsa bulundukları ülkedeki dış temsilciliğimize anne ve babalarıyla birlikte şahsen başvurmaları gerekmektedir. Başvuru için gerekli belgeler:
Çocuğun nüfus cüzdanının aslı,
Çocuğun mevcut pasaportunun aslı,
Çocuğun son 6 ay içinde çekilmiş 4 adet renkli vesikalık fotoğrafı,
Anne ve babanın dış temsilciliğimize gelerek birlikte imzalayacakları çocuğun pasaport almasına onay verdiklerine ilişkin muvafakatname,
Çocuk okula devam ettiği için dış temsilciliğimize gelemiyorsa öğrenci olduğuna dair fotoğraflı belge.
Soru:
İzin almadan başka bir ülke vatandaşlığını kazanmak Türk vatandaşlığını kaybettirir mi?
Cevap
Yabancı bir ülke vatandaşlığının kazanılması nedeniyle Türk vatandaşlığının kaybedilmesi sözkonusu değildir. 5901 sayılı yeni Türk Vatandaşlığı Kanunu "çok vatandaşlık" kavramını getirmiş ve başka bir ülke vatandaşlığını kazanmak için önceden izin alınması uygulaması kaldırılmıştır. Böylece, artık "Türk Vatandaşlığını Koruma Başvurusu" şeklinde bir işlem yapılmamaktadır. Ancak 5901 sayılı yeni Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca herhangi bir nedenle bir veya birden fazla ülke vatandaşlığını kazanan kişilerin bu durumlarını ilgili mercilere bildirmeleri gerekmektedir.
ÇOK VATANDAŞLIK BİLDİRİMİ İÇİN YAPILMASI GEREKLİ BELGELER:
Nüfus Cüzdanı ile varsa Türk pasaportu
Vatandaşlık Belgesi, vatandaşı olunan ülke pasaportu ve/veya kimlik belgesi (Almanya için “EINBURGERUNGSURKUNDE -ALMAN PASAPORTU-PERSONALAUSWEIS”)
Türkiye dışında başka bir ülkede doğmuş olanların ULUSLARARASI DOĞUM KAYIT ÖRNEĞİ (Almanya için “INTERNATIONALE GEBURTSURKUNDE Formüle – A”)
İki adet fotoğraf
İşlem Harcı
(Yabancı) Kimlik Belgesi Tercümesi (Temsilcilik tarafından yapılır.)
Vatandaşlık Belgesi (Einbürgerungsurkunde) tercümesi (Temsilcilik tarafından yapılır.)Posta Masrafı
Soru:
Türk vatandaşlığından çıkma başvurusunda bulunmak için kaç yaşında olmak gerekir?
Cevap
Türk vatandaşlığından çıkma başvurusunda bulunabilmek için en az 18 yaşını doldurmuş olmak gerekmektedir.
Soru:
Türk vatandaşlığından çıkma işlemi ne kadar sürmektedir? Askerliğin ertelenmiş olması çıkışa engel teşkil eder mi? Yeniden Türk vatandaşlığına dönülebilir mi?
Cevap
Askerliğin ertelenmiş olması vatandaşlıktan çıkmaya engel teşkil etmemektedir. Ancak Türk vatandaşlığından çıkma işlemi 3-6 ay sürebilmektedir. Erteleme süresi içinde vatandaşlıktan çıkma işlemi hala sonuçlanmamışsa ve başvuru sahibinin yaşı bu süre içinde 38 yaşını doldurursa vatandaşlıktan çıkma işlemi askerlik sorunu nedeniyle reddedilir. Yükümlünün bu durumda cezasıyla birlikte 7668 Avro ödeyerek dövizle askerlik yapması gerekmektedir. Yeniden Türk vatandaşlığına alınma başvurusu her zaman yapılabilir. Ancak askerlik yapmadan Türk vatandaşlığından çıkanlar, yeniden Türk vatandaşı olduktan sonra askerlik hizmetini yerine getirmek durumundadırlar. Bu kişiler talep etmeleri halinde ve dövizle askerlik şartlarına haiz olmaları durumunda dövizle askerlik de yapabilirler.
 
Soru:
Bir Türk vatandaşı ile evlilik yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması mümkün müdür?
Cevap
3 yıldan beri Türk vatandaşı ile evli olan ve halen evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilirler. Baş vuru üzerine yapılacak inceleme ve soruşturma sonucunda durumu uygun görülenler Türk vatandaşlığını kazanırlar, durumları uygun görülmeyenlerin ise talepleri reddedilir.
Soru:
Bir kişinin yabancı ülke noterinde verdiği vekaletname Türkiye’de geçerli midir?
Cevap
Yabancı ülke noterince düzenlenen vekaletname için o ülkedeki apostil makamından apostil şerhi alınmalıdır. Yurtdışındaki dış temsilciliklerimizde yabancı hukuka göre kurulmuş şirketleri temsilen vekaletname düzenlenememektedir. Düzenleme şeklindeki vekaletnameler ise yalnızca T.C. temsilciliklerinde düzenlenebilir. Yabancı ülkelerdeki noterlerde yalnızca onaylama şeklindeki vekaletnameler düzenlenebilmektedir.
Soru:
Yabancılara Kimlik Numarası veriliyor mu? Şayet veriliyorsa nereye başvurmam gerekir?
Cevap
Türkiye’de altı aydan fazla ikamet eden yabancı uyruklu vatandaşlara kimlik numarası verilmektedir. İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesine müracaat edilmesi gerekmektedir.
Soru:
Yabancı uyruklu vatandaşların kimlik numaraları Genel Müdürlüğümüzün web sitesinde neden gözükmemektedir?
Cevap
Yabancı uyruklu vatandaşların kimlik numaraları http://tckimlik.nvi.gov.tr/web/foreign.aspx internet adresinden öğrenilebilir.
Soru:
İnternet sayfanızdan Yabancı Kimlik No Sorgulama kısmından tüm bilgilerimi doğru girmeme rağmen yabancı kimlik numaramı öğrenemedim ne yapmalıyım?
Cevap
Türkiye’de altı aydan fazla ikamet eden yabancı uyruklu vatandaşlar ile ilgili bilgiler Emniyet Genel Müdürlüğü’nden kurumumuza gönderilmektedir. Yabancı Kimlik Numarası için bulundukları yer il emniyet müdürlüğü yabancılar şubesine müracaat etmeleri gerekmektedir.
Soru:
Soru:
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına Yabancılara Mahsus Kimlik Numarası veriliyor mu?

Cevap:
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına, talep etmeleri halinde yabancı kimlik numarası verilmektedir. İlgililer bu yöndeki başvurularını yerleşim yeri adreslerinin bulunduğu il valiliklerine yapabilirler.
 
Soru:
Yabancı uyruklu vatandaşların kimlik bilgilerinde (ad, soyad, doğum tarihi v.b.) bir yanlışlık varsa nasıl düzeltilebilir? Cevap Türkiye’de altı aydan fazla ikamet eden Yabancı uyruklu vatandaşlar ile ilgili bilgiler Emniyet Genel Müdürlüğü’nden kurumumuza gönderilmektedir. Yabancı uyruklu vatandaşların kimlik bilgilerinde bir yanlışlık varsa, bulundukları yer il emniyet müdürlüğü yabancılar şubesine müracaat etmeleri gerekmektedir.
 
Soru:
Yurt dışında yaşayan vatandaşlar adres beyanında nasıl bulunabilir? Cevap 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50 inci maddesinin ikinci fıkrası “Yerleşim yeri adreslerinin tutulmasında kişilerin yazılı beyanı esas alınır. Bildirim nüfus müdürlüklerine ve dış temsilciliklerimize adres beyan formuyla yapılır.” Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası “Dış temsilciliklere verilen adres beyan formları Genel Müdürlüğe elektronik ortamda veya nüfus kaydının bulunduğu yerin nüfus müdürlüğüne form olarak gönderilir. Dış temsilciliğin bulunmadığı ülkelerdeki vatandaşların adres bildirimleri Genel Müdürlüğe posta ile gönderilebilir ya da elektronik ortamda yapılabilir.” hükmündedir.
 
Soru:
Nüfus bilgilerimde (Örneğin ad, soyad, doğum tarihi) değişiklik yapmak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Cevap Mahkeme kararı olmadıkça, kişisel durum sicilinin hiçbir kaydında düzeltme yapılamaz. Bu nedenle; nüfus kayıtlarında değişiklik yaptırmak isteyen kişilerin kayıt düzeltme davası açmak üzere bulundukları yerdeki Asliye Hukuk Mahkemelerine müracaat etmeleri gerekmektedir.
 
Soru:
Nüfus kayıt örneğini kimler nasıl ve nereden alabilir?
Cevap
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 43 üncü ve 44 üncü maddeleri çerçevesinde alt ve üst soylar ile ilgili nüfus kayıt örnekleri için kaydın sahipleri veya bunların eşleri ile veli, vasi, alt ve üst soyları ya da bu kişilere ait vekillik belgesini ibraz edenler, nüfus müdürlüklerinden doğrudan almaya yetkilidirler.
Soru:
Boşandıktan sonra evlenmek istiyorum. Ne yapmam gerekiyor?
Cevap
Boşanan erkek boşanma kararının kesinleşmesinden sonra hemen evlenebilir, kadın ise 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 132 nci maddesinde belirtilen 300 günlük bekleme süresini doldurmadan evlenemez. Ancak, kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbirleriyle evlenmek istemeleri hallerinde mahkeme bu süreyi kaldırır.
Soru:
Türk vatandaşlığını sonradan kazanan bayan, eşinden ayrıldıktan sonra nüfus kütüklerine tescili nasıl yapılır?
Cevap
Türk vatandaşlığını sonradan kazanan kadının boşanması halinde; kayıtlı bulunduğu idari birimdeki aile kütüğüne bağımsız bir kütük sıra numarası altında, evlenmeden önceki soyadıyla tescil edilir.
Soru:
Yurtdışında yabancı veya Türk ile evlendiğim zaman, Türkiye’deki kayıtlarıma nasıl ve ne zaman tescil ettirmem gerekiyor?
Cevap
Yurt dışında yabancı yetkili makam önünde yapılan evlenme, o yerdeki Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliklerine eşlerden biri tarafından bildirilir. Bildirim evlenmeyi yapan yetkili makamlardan alınacak evlenme belgesinin o yerdeki konsolosluğa verilmesiyle yapılır. Evlenmenin yapıldığı yerde Türkiye Cumhuriyeti Temsilciliği bulunmadığı takdirde yabancı makamlardan alınan evlenme belgesi, Türkçe'ye çevrilip usulune göre onaylanmış ve Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş olmak şartıyla, yurt içinde her hangi bir nüfus müdürlüğüne verilmek suretiyle de evlenme bildirimi yapılabilir. Evlenme belgesinde yer alan yabancı uyruklu kişilerin kimlik bilgilerinin eksik olması halinde eksik bilgiler ve bu bilgileri gösterir şekilde kişilerin uyruğunda bulunduğu devletin yetkili makamlarından verilmiş ve Türkçe ‘ye çevrilmiş belgeler evlenme belgesine eklenmek suretiyle tamamlanır. Yabancı resmi belgelerin onaylanması Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin yönetmeliğin 167 nci maddesinde belirtilen esaslara tabidir.
Soru:
Evli olmadığım bir erkekten/kadından çocuğum var, çocuğu kendi haneme kayıt ettirmek için ne yapmam gerekiyor?
Cevap Evlilik dışında doğan çocuklar annesinin bekarlık hanesine annesinin bekarlık soyadıyla annenin bildireceği baba adıyla yazılmaktadır. Bu çocuklar babaları tarafından tanındıkları veya babalık hükmü kararı alınması halinde, bu çocuklar baba hanesine baba soyadıyla taşınmakta anne haneleri ile soy bağı kurulmaktadır.
Soru:
Evli olmadığım bir erkekten bir çocuğum var, çocuğun benim haneme değil de babasının hanesine tescil edilmesini istiyorum. Bunun için ne yapmalıyım?
Cevap
Evlilik dışında doğan çocukların baba hanesine tescil edilebilmesi için tanınması ya da babalık hükmü kararının alınması gerekmektedir.

Bize Sorun

Top