Loading…

Vize İşlemleri

TURİSTİK / İŞ ADAMI VİZE İŞLEMLERİ

Romanya Konsolosluğuna Vize Başvurusunda Bulunmak için gerekli belgeler


Turizm (C/TU)
 • Konaklamaya ilişkin kesin rezervasyon ispatı veya seyahat güzergahı
 • Gidiş-dönüş seyahat biletinin rezervasyonu veya seyahat aracının kayıt evrakları (sürücü belgesi, aracın yeşil kartı, aracın ruhsatı)
 • Uluslararası seyahat sağlık sigortası
 • Gezi süresince geçinme imkanının ispatı
 • Mevcut maddi durumun veya mesleki ispatı
 • Konsolos, durumu değerlendirirken, ek evrak talep edebilir.
Ziyaret (C/VV)
 • Davet eden kişiden, konaklama ve geçindirme, yurda dönüş masraflarını karşılama garantisini veren, noter tasdikli davetiye. Davetiyeye ek olarak, davet eden kişinin kimlik fotokopisi ile davet edilen kişinin Romanya’da kaldığı süredeki konaklamaya ilişkin evin tapu senedi fotokopisi veya kiralık sözleşmesi
 • Gidiş-dönüş seyahat biletinin rezervasyonu veya seyahat aracının evrak kayıtları (sürücü belgesi, aracın ruhsatı ile yeşil kartı)
 • Uluslararası seyahat sağlık sigortası
 • Gezi süresince geçinme imkanının ispatı
 • Konaklama ispatı (otel rezervasyonu, tapu senedi veya kiralık kontratı)
 • Çalıştığı işyerinin veya maddi durumumun ispatı
 • Akraba ilişkisini ispat eden Tam Tekmil Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği
 • Konsolos, durumu değerlendirirken, ek evrak talep edebilir.
Ticari (C/A)
 • Kamu kuruluşu veya bir firmadan, yurda dönüş masraflarını karşılama garantisini veren, davetiye
 • Gidiş-dönüş seyahat biletinin rezervasyonu veya seyahat aracının evrak kayıtları (sürücü belgesi, aracın ruhsatı ile yeşil kartı)
 • Uluslararası seyahat sağlık sigortası
 • Gezi süresince geçinme imkanının ispatı
 • Konaklama ispatı
 • Çalıştığı işyerinin veya maddi durumumun ispatı
 • * İlgili Türk yetkili otorite tarafından düzenlenen Referans Mektubu (1-5 yıllık oturum vizesini talep edenler için)
 • Türk firmasının resmi evrakları, bunlara ek olarak, vize talebinde bulunan şirketin ek yazısı ile birlikte
 • SGK prim ödeme belgesi
 • Konsolos, durumu değerlendirirken, ek evrak talep edebilir.
Nakliye (C/TR)
 • Şirketten şoförlük mesleğini ispatlayan yazı
 • Nakliye firmasının belgeleri:
  • Mal veya yolcu taşıma resmi yetki belgesi
  • Ticaret Odası’ndan Faaliyet ve Sicil Kayıt Belgeleri
  • C2 belgesi (ihracat müsaadesi)
 • CMR (aslı)
 • Yurtdışı seyahat sağlık sigortası
 • Sürücü belgesi, aracın ruhsatı ve yeşil kartı
 • SGK prim ödeme belgesi
 • Konsolos, durumu değerlendirirken, ek evrak talep edebilir.
*Çalışanlar
 • İşveren tarafından düzenlenen ve gidişini teyitleyen yazı
 • SGK sosyal sigortasının ödenmesi ile ilgili belge.
*Çiftçiler
 • Ziraat Odası tarafından tanzim edilen çiftçilik faaliyetini ispatlayan sertifika veya belge
*İŞVEREN veya ÖZEL ŞİRKET SAHİBİ
 • Şirketin Ticaret Odası’na tescilli kaydı
 • Vergi Lehvası fotokopisi
 • İşveren tarafından gerekli harç veya verginin ödendiğine dair belge.
*EMEKLİLER
 • Emekli maaşının ispatı
*ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ
 • Üniversite öğrencisi olduğuna dair öğrenci belgesi.
*Tek ebeveyn ile beraber seyahat eden REŞİT OLMAYAN ÇOCUK
 • Diğer ebeveyn tarafından imzalanan noter tasdikli muvafakatname.

Bize Sorun

Top