Loading…

Romanya Hakkında

ROMANYA


ROMANYA

Romanya’nın Dili

Resmi dil: Romence

Romanya’nın Başkenti Neresi?
Bükreş, Romanya’nın başkenti ve en büyük şehridir.
Diğer önemli şehirler: Yaş, Kaloşvar, Temeşvar, Köstence ve Craiova’dır.

Romanya Nüfusu (2013)
Ülke nüfusu: 19,96 milyon
Bu nüfusun %89,5’ini Rumenler oluşturur.
Macarlar %6,6 ile nüfus içinde ikinci büyük gruptur.
Daha sonra Romanlar gelir. Resmi raklamlara göre toplumun %3,25’ini oluşturuyor ancak gerçek rakamın %6 ile %10 arasında olması bekleniyor. Net olmamasının sebebi, bazılarının önyargıya maruz kalmamak için köklerini inkihar etmesi.
%1,4 oranında da Ukrainler, Almanlar, Lipovanlar, Türkler, Tatarlar, Sırplar, Slovaklar, Bulgarlar, Çerkesler, Hırvatlar, Yunanlar,Ruslar,
Yahudiler, Çekler, Lehler ve İtalyanlar var.

Romanya’nın Yüz Ölçümü

238,391 km2, Avrupa’nın en geniş yüz ölçümüne sahip 12., dünyanın 82. Ülkesi.

Romanya’nın Komşuları 
Bulgaristan ve Sırbistanile olan sınırının büyük kısmı Tuna Nehri ile çizilen Romanya’nın, Tuna’nın bir kolu olan Prut Nehri ile de, Ukrayna’nın güneyi ile olan sınırı ve Moldova’nın tamamı ile sınırı çizilir.

Coğrafya
Ülke toprakları güney ve doğuda kalan yerler hariç Avrupa’nın en dağlık alanlarından biridir. Dağlar ülkenin kuzeyi ile batısı arasında bir yay çizerek uzanır. En önemli dağlar Karpat Dağları’dır.

Romanya’nın Ekonomi
Aylık ortalama gelir (2012) : 1296 Lei (340 Euro)
Romanya’nın GSYİH (2013) : 189,6 milyar USD

Romanya’da Din
Nüfusun %86.8’i Ortodoks, %7.5’i Protestan, %4.7’si Katolik, %1’i diğer

Rumen Kültürü
– Romanya’nın, Orta ve Doğu Avrupa arasında bir geçiş noktasında bulunması kültürüne de yansımıştır. Ülkede, hem Balkan hem Avrupa hem de komşu ülkelerin kültürlerinin etkisi vardır.

– Romanya kültürü, erken dönemlerde Slav kavimlerden, özellikle Sırpve Ukrayna kültürlerinden, sonraki dönemlerde Türk ve Müslüman kültüründen, 1990lı yıllara kadar da tekrar Slav kültüründen etkilenmiştir. Ülke kültürü son yıllarda özellikle Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde Batı Kültürü’nden oldukça etkilenmiştir.

– Ülkenin çeşitli yerlerinde Rumen Kültürüne bağlı değişik alt kültürler bulunmaktadır. Ülkenin kuzeybatısında Macar Kültürü, güneye doğru Bulgar Kültürü, güney batıda ise Sırp Kültürü ülke kültürünü oldukça etkilemiştir.

– Avrupa’nın en yüksek Roman oranına sahip Romanya’nın kültüründe, Çingene kültürü de önemli bir yere sahiptir.
 

Bize Sorun

Top