Loading…

Türkiye Hakkında

TÜRKİYE


TÜRKİYE

Türkiye Bilgileri

Türkiye Hakkında Genel Bilgiler

Türkiye – kuzeydoğusundaki Bulgaristan ve Yunanistan, güneydoğusundaki Suriye ve Irak, doğusundaki İran, kuzeyindeki Gürcistan ve Ermenistan ülkeleri Avrupa ile Asya arasında adeta bir köprü gibi uzanan yarımada üzerinde yer alır.

Türkiye’nin yüzölçümü 783.562 km2 (%5’i Avrupa, %95’i ise Asya kıtalarında bulunmaktadır) olup, Almanya’nın iki katından fazla bir büyüklüğe sahiptir. Bu yarımada şeklindeki ülkenin, Karadeniz, Ege ve Akdeniz’deki sahil şeridi ise 8.333 km den fazladır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin devlet yapısı parlamenter demokratik bir yapıdır. Halk tarafından seçilen 550 milletvekili ile parlamentoda temsil edilir. Milletvekili seçimleri ise halkın tamamen kendi hür iradesiyle ve gizli oyla her 5 yılda bir gerçekleştirilir. Türkiye yıllık %1,4’lük bir artışıyla yaklaşık 72 milyon nüfusa sahip büyük bir ülkedir. Nüfusunun en önemli özelliklerinden biri genç yapıya sahip olmasıdır. Toplam nüfus içinde 30 yaşın altındaki kuşakların oranı, dünyada örneğine az rastlanır ölçüde büyüktür. Nüfusunun nerdeyse %99’u müslüman olup, başkenti 4 milyon nüfusu ile Ankara’dır.

Ekonomik alanda ülkenin merkezini %3,3’lük artışıyla 10 milyondan fazla nüfusa sahip olan İstanbul oluşturur. Bunu 3,4 milyon nüfusu ile İzmir ve 1,9 milyonluk nüfusları ile Adana izler. Türkiye’de yerleşim coğrafi konumuna göre farklılık göstermektedir. Son yıllarda süregelen göçlerden dolayı, halkın yaklaşık %40’ı kırsal alanda yaşar. 1975 ve 1990 yılları arasında yerleşim batı ve güney bölgelerinde artış gösterirken, orta, kuzey ve doğu kesimlerinde azalma gösterdiği kaydedilmiştir. Nüfusunun en yoğun olarak yaşadığı kesim ise ticaret ve endüstri bakımından en kalkınmış bölgesi olan Marmara bölgesidir. Nüfusu ayrıca nehir ve denize yakın bölgelerdeki verimli topraklarda yoğunluk gösterir.

Ege ve Marmara bölgelerinde Akdeniz iklimi hüküm sürmektedir. Buraları yazın sıcak olup, genelde çok az yağış alan yerlerdir. Temmuz ve Ağustos aylarında sıcaklık 30 °C üzerine çıkarken, deniz suyu sıcaklığı 25°C dir. Türkiye’nin kuzeyindeki Karadeniz bölgesi ise senede ortalama 2.500 mm kadar yağış aldığı, hava ve su sıcaklığının yaz aylarında ortalama 25°C ile hüküm sürdüğü bir bölgedir. Karasal iklimin hüküm sürdüğü orta ve doğu Anadolu bölgeleri ise, yazlarının sıcak ve kurak, kışlarının ise oldukça kar yağışlı geçtiği bir bölgelerdir.

Türkiye’de halkın büyük çoğunluğu Müslüman olmasına karşın, dini inançlar yönünden hür irade ile yönetilen laik ve demokratik yapıya sahip bir cumhuriyettir.

Bize Sorun

Top