Loading…

Tarım Sektöründe Verilen Teşvikler

Tarım Sektöründe Verilen Teşvikler

Tarımsal alt yapının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ile tarımsal üretimin istikrara kavuşturulması amacıyla devlet bütçesi ve Avrupa Birliği fonlarından (SAPARD) destek sağlanmaktadır. Bütçeden yapılan destekler daha ziyade ürün miktarına göre verilirken, SAPARD fonundan yapılan destekler yatırım projelerine verilmektedir.

Gıda işleme sanayinde rekabeti artırmak, tarımsal altyapıyı iyileştirmek, kırsal ekonomiyi geliştirmek ve tarımsal faaliyetleri çeşitlendirmek ve iş gücünü geliştirmek üzere SAPARD fonundan 2000-2006 yılları arasında her yıl 153 milyon Euro kaynak kullanıldırılmaktadır. 2003 yılı Ağustos ayından beri 500’ün üzerinde tarımsal yatırım projesi SAPARD fonundan yararlandırılmıştır. Söz konusu fondan yararlanmak için projenin Romanya’daki SAPARD Temsilciliğine sunulması gerekmektedir.

Tarımsal ve hayvansal ürün miktarı ve kalitesinin artırılması amacıyla bütçe kaynaklarından da teşvik verilmektedir.

Bütçe kaynaklarından teşvik verilen tarımsal ürünler; buğday, çavdar, arpa, şeker pancarı, ayçiçeği, soya, pirinç, keten ve kenevir, sera sebzeleri, konserve, meyve suyu, marmelat için meyve ve baklagillerdir. Örneğin buğday üretiminde ton başına 500.000 Lei teşvik verilmektedir.

 

Hayvansal ürünlere sağlanan teşvik miktarları şöyledir:

  • 400 kg/baş üzerindeki canlı büyükbaş hayvan için 5.000 Lei/kg,
  • 30 kg/baş üzerindeki canlı koyun için 4.000 Lei/kg,
  • Yetkili kesimhanelere verilen 90-110 kg/baş canlı domuz için 8.000 Lei/kg, canlı tavuk için 5.000 Lei/kg
  • Yumurta için 1.000 Lei/Adet,
  • İşlenmek üzere teslim edilen 6,5 yağlı koyun, 3,3 yağlı keçi sütü için 2800 lei/litre,
  • 100.000 lei/kovan,
  • 10 gr ipek kurdu yumurtası için 400.000 Lei.

Bize Sorun

Top