Loading…

Ülkemizde “Tur Operatörleri” çalıştıracak firmaların dikkatine !!!

Ülkemizde “Tur Operatörleri” çalıştıracak firmaların dikkatine!!!
Seyahat acentalarında görev yapan Tur Operatörü Temsilcileri, 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 55/h bendine göre, “Tur Operatörü Temsilcisi” yabancılar sekiz aya kadar olan görevleri boyunca çalışma izninden muaf tutulmaktadırlar.
Bu itibarla Tur Operatörü Temsilcileri için vize müracaatında bulunacak yabancılardan istenen belgeler:

  • Vize süresine ilave olarak 60 gün geçerli pasaport
  • Vize başvuru formu ve iki resim (5*5 cm biometrik)
  • TÜRSAB’a kayıtlı olunduğunu gösteren belge, turizm işletme belgesi ve ticaret odasından alınan şirketin faaliyet belgesi
  • Türkiye’de faaliyet gösteren ve anlaşma yapılan seyahat acentesi arasındaki ilişkiyi gösteren sözleşme (Noter onaylı tercümesi yeterli kabul edilebilir)
  • Bağlı olduğu şirketin faaliyet belgesi, imza sirküleri ve imza yetki belgesi
  • Tur operatörü çalışanı olduğunu gösterir belge
  • Tur operatörünün onaylı Lisans örneği
  • Türkiye’de kayıtlı Seyahat Acentesinin A Grubu Seyahat Acentesi olduğunu gösterir belge
  • Tur operatörü temsilcisinin turizm alanında eğitim aldığına dair belge (Eğitimi devam edenler için öğrenci belgesi) veya daha önce Turizm sektöründe çalıştığına dair belge ile mesleki yeterliliğinin bulunup bulunmadığı ispatlayan belge

Bu belgeler ile Romanya Danışmanlık Firmamıza müracaatta bulunan, Romanya uyruklu kişilere vize başvurusunda yardımcı olunmaktadır.

Bize Sorun

Top