Loading…

Tereke (Ölüm) İşlemleri

TEREKE (ÖLÜM) İŞLEMLERİ


TEREKE (ÖLÜM) İŞLEMLERİ

Nüfus Kanunu’nun ilgili hükmü uyarınca, vefat eden Türk vatandaşının ölümünün yakınları veya cenaze şirketi tarafından temsilciliklerimize bildirilmeli, temsilcilikler ise olaydan haberdar oldukları tarihten itibaren on gün içerisinde müteveffanın kayıtlı bulunduğu nüfus müdürlüğüne bildirilmesini ilgili yerel makamlardan alınan ve temsilciliklere sunulan belgelerin Türkiye’ye posta ile ibrazı suretiyle yapılır.
Yurtdışında vefat eden Türk vatandaşlarının ölüm olayları, ilgili yerel makamlardan alınan belgelerin Temsilciliklere verilmesi suretiyle bildirilir.
konsolosluk.gov.tr sitesinde ölüm bildirimine ilişkin dilekçenin hazırlanması mümkündür. Bu dilekçe hazırlandıktan sonra, vefat edenin nüfus cüzdanı, pasaportu ve evlenme cüzdanı ile beraber "Cenaze Nakil ve Defin Firması" personeline teslim edilir. Cenaze nakil ve defin firması, ilgili makamlarda düzenlenmesi gereken belgelerin düzenlenmesini müteakip temsilciliğimize bizzat ibraz eder. Cenaze geçiş belgesi de temsilciliğimiz tarafından düzenlenerek "Cenaze Nakil Firması" personeline teslim edilir. Temsilcilikler tarafından Nüfus Müdürlüklerine gönderilmesi gereken belgeler posta veya faks yolu ile iletilir.
Vefat eden kişi, sığınmacı statüsünde iken başka ülke vatandaşlığına geçmiş veya Bakanlar Kurulu kararı ile T.C. Vatandaşlığı kaybettirilmiş ise cenazenin Türkiye'ye defni için T.C. İçişleri Bakanlığından izin alınması gerekir ve bu durum işlemlerin normalden uzun sürmesine neden olabilir.









 
TEREKE (TÜRKİYE’DE DEFNEDİLECEKSE)

Aşağıda adı ve soyadı kayıtlı yakınım vefat etmiştir. Cenazesini Türkiye’ye nakledeceğim. Cenazenin Türkiye’de karşılanması için tüm işlemlerin yapılacağından sorumlu olduğumu beyan ederim.

Cenazenin nakli için gerekli belgelerin düzenlenmesini ve ölümün nüfus kütüğüne kaydı için gerekli işlemlerin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

GEREKLİ BİLGİLER

BAŞVURUDA BULUNANIN T.C. Kimlik Nosu, Adı Soyadı, Yurt dışı adresi, Yurtdışı Türkiye adresi, Ev ve iş telefonu, E-posta adresi, Tarih, Cenazenin defnedileceği mezarlığın adresi, İmzası VEFAT EDENİN T.C. Kimlik Nosu, Adı Soyadı, Yakınlık derecesi, Ölüm Yeri, Ölüm tarihi, Ölüm nedeni

EKLER:
Vefat edenin nüfus cüzdanı
T.C. pasaportu
Yerel makamlarından alınan onaylı ölüm belgesi (2 adet)
işlemleri yaptıran yakınının nüfus cüzdanı fotokopisi
Onaylı “Burial and Transit Permit” (2 adet) Defin ve Transit izni
“Funeral Home” dan alınmış “Shipment is not deleterious to public health” belgesi (2 adet) Cenaze evinden alınmış, Nakliye Halk sağlığı için zararlı değildir.
“Funeral Home” dan alınmış “The corpse has been placed in hermetically sealed coffin casket and contains no other items than the embalmed body” belgesi (2 adet) Ceset, hava geçirmeyecek şekilde kapatılmış tabuta yerleştirilir ve mumyalanmış vücudu daha başka öğeleri içeren…
Ceset İlaçlama Belgesi “Certificat de imbalsamare”
Trafik kazalarında ölenler için Polis Raporu (Proces Verbal sau Adeverinta de la Politie)
NOT: Belgelerin hepsinin onaylı ve ikişer adet halinde sunulması gerekmektedir.

Top